Vad är Flyingebygden

Flyingebygden ligger i sydvästra Skåne inom kommunerna Lund och Eslöv. Inom bygden är orterna Gårdstånga, Flyinge, Holmby och Hammarlunda utmed väg 102 norr om Kävlingeån de största byarna. Söder om ån ligger Getinge, Flyinge Kungsgård och Flyingeby.

Som en blå tråd löper Kävlingeån genom bygden och Kävlingeådalen formar det böljande landskapet med våtmarker och betesängar. Ån förenar bygden med havet – med Öresund och Östersjön. Området kännetecknas främst av jordbruksmark med intensiv växtodling och djurhållning, men även av natur med mycket betesmarker. Bygden ligger strategiskt placerad i Skåne, ca 3,5 mil norrut från Malmö med goda kommunikationsmöjligheter via E22 både till Köpenhamn och Europa söderut, som till Sverige norrut och till övriga Skåne.

Hästverksamhet är en dominerande näring, med det månghundraåriga och anrika Flyinge Kungsgård som naturligt centrum. Flyinge Kungsgård är det största och mest kända stuteriet i Sverige och en av världens äldsta aktiva, med anor från 1100-talet. Det fungerar också som ett regionalt centrum för ridning, avel, forskning och utbildning med hippologisk profil. Bygden har således en lång kulturhistoria som sträcker sig från bronsålder och vikingatiden, med viktiga boplatser, genom inrättandet av en första biskopsgård och sen etablerandet av Kungsgården 1661, fram tills idag med Lunds universitet, Ideon Science Park och ESS/MAX IV in på knuten.

Bygden är vacker med lysande gula rapsfält, vackra gårdar och hus, samt hästar och storkar som kan ses ströva över ängar och åkrar. Här finns ett behagligt boende på hästgårdar, i villor eller hyreshus. Många av husen bär den speciella gula färgen som kan ses på byggnaderna på Flyinge Kungsgård som också utgör bygdens viktigaste arbetsplats och en ort av stort värde där hästen är i centrum. Bygden anses ha kring 600 hästar, varav en tredjedel på Flyinge Kungsgård och många därtill på olika hästgårdar over hela bygden.

Bygdens identitet formas i mångt och mycket av hästen men också av lantbruk, trädgård, natur. Kävlingeån, som skar rakt genom bygden präglar också vår bygd. På våren kan ån svämma över och skapar då stora sjöliknande landskap. Vi har fyra broar over ån men ibland önskar vi att de varit ännu fler.

Själva begreppet och omfattningen av Flyingebygden myntades i samband med bildandet av Flyingebygden Tillsammans (eller Flyinge Utveckling som föreningen tidigare hette), för att stärka den gemensamma identiteten och sammanhållningen i området.

Om bygdekartan

Flyingebygden är det område som är markerat på kartan. Vid alla tillfartsvägar finns också en vägskylt, som markerar infarten till bygden. Trafikverket (dåvarande Vägverket) har gett tillstånd till att skyltarna får stå kvar så länge föreningen Flyingebygden Tillsammans  finns kvar.

Genom att lyfta fram gränsen för bygden så ökar vi vår kunskap om vad som ingår i bygden och de verksamheter, sevärdheter och den service som finns här. Gränsen blir synlig för både bygdens innevånare, besökare, turister och de som färdas genom Flyingebygden. Flyingebygden Tillsammans har tagit initiativ till vägskyltarna och har äganderätten till märket och skyltarna.

En bygd utgörs av ett geografiskt område som har en naturlig samhörighet. Oftast är det gränser, som kommer från härad, socken eller gränser som postnummer, kommunala gränser eller liknande.

Flyingebygden innehåller flera tätorter, mindre orter och landsbygd och tillhör både Eslöv och Lunds kommuner. Delen som ligger söder om ån tillhör både Lunds och Eslövs kommun medan delen som ligger norr om ån tillhör Eslövs kommun. De flesta har postadress Flyinge eller fastighetsbeteckning Flyinge. Tätorter är Gårdstånga och Getinge i väster och Holmby och Hammarlunda i öster och med Flyinge, Flyinge Kungsgård och Flyingeby i centrum.