Projekt

Harstångapendeln

2020 Gjorde vi en lokal kollektivtrafikpilot ”Harstångapendeln”, tillsammans med Harlösa byalag.

Projektet gick ut på att under en månads tid köra en minibuss mellan Harlösa och Gårdstånga Trafikplats utmed väg 104, tre turer på morgonen och tre turer på eftermiddagen fram och tillbaka, för att möjliggöra för dem utmed sträckan att testa att åka kollektivt. Projektet pågick mellan 24 februari-20 mars 2020.

Läs mer här:

Lokalekonomisk analys – LEA

Under 2018-2019 arbetade föreningen med en lokalekonomisk analys över bygden: lea-flyingebygden.

Rekreationspark Gårdstånga

Gustaf Ramel har under 2018 tagit fram en skiss över rekreationspark i Gårdstånga, som är under utveckling.

Äldre projekt

Föreningen har under åren genomfört ett antal förstudier och projekt. Här nedan listas ett antal av dem.

Under 2018 drev vi en liten studiecirkelpilot som vi kallade Gräsrotsakademin Rapport Gräsrotsakademin_SV

Flyinge Agora

Läs slutrapporten Flyinge Agora

BILD m logga

Läs slutrapporten EKO…vision & turism

Bild7

Läs slutrapporten Green Valley Flyinge

eco-friendly-driving-layer%201

Läs slutrapporten Biogas i Flyingebygden

Bild6

Läs slutrapporten NEEM

Bild3

Läs slutrapporten Ridled i Flyingebygden

Q E

Läs slutrapporten Horse Innovation arena

solcell

Läs slutrapporten Gemensamt ägd solpanelanläggning

IMG_0842

Läs slutrapporten Första Koföreningen

träd

Läs slutrapporten Flyinge Jobbmodell

Slide 1

Läs slutrapporten Flyinge Framtid

VY FRÅN Å

Läs slutrapporten Ekomuseum Kävlingeån

Bild4

Läs slutrapporten Svenskt Hästmuseum