Om Flyingefonden

En fond för donationer inom Flyingebygden. Fonden är knuten
till Flyingebygden Tillsammans  via ett fondreglemente och har ett eget
beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur
avkastningen skall delas ut till bygdens bästa:
• Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
• Ungdomsstipendium
• Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
• Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
• Investering som höjer bygdens värde och trivsel
• Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo
Aktiviteter som gör att folk träffas, samlas och umgås premieras.

Fondens behållning vid årsskiftet 2021/2022: 250 252 kronor, placerat hos Sparbanken.

Ansökan görs senast 1 oktober och bidrag beslutas före 1 december
samma år. Ansökan skickas till Ann-Margreth Nilsson, se kontaktuppgifter nedan.

Utdelning har skett till bl a scouternas facklor vid valborgselden, en
hjärtstartare för hästar, midsommarfirande vid gröningen.

Flyingefondens råd 2022

Sammankallande  Ann-Margreth Nilsson, Getinge. Epost: ann-margreth@woodmac.se , telefon: 046 98114

Markus Rytterkull, Flyinge. Epost: rytterkull@yahoo.com, telefon: 0703-668646

Henrik Edvall. Roslöv, epost henrik_edvall@hotmail.com. telefon: 0733-23 19 96