Flyingerådet 2019

Välkommen till Flyingerådet 2019!

Flyinge Utveckling bjuder in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till bygden!

I år presenterar vi den Lokalekonomiska Analysen över bygden som gjordes 2018 och hjärnstormar fram tillsammans idéer på hur vi kan gå vidare med denna i form av nya projekt eller verksamheter, som är angeläget och som gagnar bygden. Kanske skulle vårt bygdebolag kunna vara involverat på olika sätt? Den lokalekonomiska analysen hittar du här: http://www.flyingeutveckling.se/lokalekonomisk-analys/

Tid:             Söndagen den 27 januari 2019 kl. 14.00 – 16.00 ca

Plats:          Föreningsgården, Flyingevägen 26, Gårdstånga

Vi bjuder på fika!

Anmäl ditt deltagande till info@flyingeutveckling.se senast 26/1 -2019.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen för Flyinge Utveckling