4 april – infomöte LEA – lokalekonomisk analys

Den 4/4 har vi en första infoträff om vilka förutsättningar och möjligheter som finns att driva en LEA i Flyingebygden. Vi ses på Café Smedjan, Flyinge Plantshop kl 16-17.

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen själva, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? Analysen tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen.

Hur kan ett gemensamt arbete med Lokalekonomisk analys synliggöra bygdens resurser och stötta det lokala näringslivet? En LEA kan hjälpa oss att tänka tillsammans och ge en mer solid grund att stå på för kommande utvecklingsideer.

En andra träff är planerat till den 16/4 kl 19-20 (plats meddelas senare). Kontakta Anna Eklund 0709-568475 på Centrum för publikt entreprenörskap, om du är nyfiken och vill veta mer.