Månadsvis arkiv för december, 2015

Flyingerådet 2016

Välkommen till Flyingerådet 2016!  Hur kan Flyingebygden utvecklas och vilka möjligheter ser vi inom vår bygd? Flyinge Utveckling bjuder in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till […]

LÄS MER