Månadsvis arkiv för april, 2015

Föreläsning ”Från danske kroer till skånska gästis” Onsdagen 15 april

Med Lennart Jönsson, Bjärnum. Några skånska gästgivaregårdar har sitt ursprung i danska kroer. Därför börjar berättelsen i Danmark år 1198. Sedan kan man följa utvecklingen av den skånska gästgiverinäringen, via våldgästningen, skjutsverksamheten, reseberättelser av utländska och svenska resenärer från 1600 till 1850-talet, brännvinshanteringen, fram till början av 1900-talet.  Lennart berättar om särskilda händelser som inträffat på […]

LÄS MER