Service och företag

Högupplöst bild: Karta service 2024

Förskola

I bygden finns både kommunal förskola och friskola, samt kommunal låg- och mellanstadieskola.

Den kommunala förskolan heter Häggebo. Häggebo förskola – Eslövs kommun (eslov.se)

Vid Flyinge Kungsgård ligger förskolan BMSL Preschool, som är en fristående förskola med trespråkig Montessoriinriktning. http://www.bmslflyinge.se/

Skola

I Flyinge finns Flyingeskolan, som är en f-6 skola med ca 170 elever. Till skolan hör även ett fritidshem, bibliotek och en välutrustad idrottshall. Skolans läge ger rika möjligheter till aktiviteter i skog och mark. Flyingeskolan – Eslövs kommun (eslov.se)

Bor man i Lunds kommun, tillhör man S Sandby rektorsområde, med flera skolor bla Byskolan och Uggleskolan. Skolor i Lunds kommun: Grundskolor i Lund

Högstadium finns närmast i S Sandby på Killebäckskolan (Lunds Kommun) eller Löberöd Ölyckeskolan (Eslövs kommun). Många väljer också att låta sina barn gå på högstadiet på en friskola, t ex BMSL, Kunskapsskolan i Lund eller Lunds Waldorfskola.

På Flyinge Kungsgård i Flyingeby bedrivs hästsportsgymnasium och även ett par eftergymnasiala utbildningar inom området hästnäring Utbildningar – Flyinge

Bibliotek

Flyinge bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek som ligger på Flyingeskolan.

Flyinge bibliotek – Biblioteken i Eslövs kommun (eslov.se)

Kommunikationer

I bygden finns kollektivtrafik till Lund, Eslöv och S Sandby (region- och taxibuss) samt taxi. Vid Gårdstånga finns hållplats för regionbuss, Skåneexpressen 1 och 2.

Skånetrafiken: https://www.skanetrafiken.se/

Flyinge Taxi: http://dttaxi.se/

Kyrkan

Gårdstånga – Flyinge – Holmby tillhör Eslövs församling. I distriktet finns två kyrkor: Gårdstånga och Holmby. Gårdstånga är äldst och enastående i sitt slag. men även Holmby kyrka har gamla anor. Båda har restaurerats och är populära förrättningskyrkor.

Församlingens gudstjänster och verksamheter finns anslagna på anslagstavlorna samt i dagspressens predikoturer och i Eslövsbladet.
I församlingshemmet bedrivs regelbundet barnverksamhet, kör-, konfirmand- och äldreverksamhet. Flyinge församlingshem

Se mer på: https://www.svenskakyrkan.se/eslov

Kulturskolan

Tyvärr finns det ingen kulturskoleverksamhet i bygden, utan man får ta sig in till centralorten. Bor man i Eslövs kommun tillhör man sålunda kulturskolan i Eslöv: http://www.eslov.se/kulturskolan. Och följaktligen om man bor i Lund, till kulturskolan i Lund: http://www.lund.se/kulturskolan/

Företag

Det finns 220 registrerade arbetsställen, varav majoriteten är enmansföretag. De största arbetsplatserna, utifrån antalet anställda, är Flyinge AB, Eslövs kommun, Flyinge Plantshop, Flyinge taxi och Swehatch AB. Det finns en hel del företag med koppling till hästnäringen, men även många små tjänsteföretag (hantverks- och konsultverksamhet mm) och företag med koppling till transport och bilar. Besöksnäringen vid Kungsgårdens evenemang är betydande, då man under ett år har ca 90 evenemangsdagar med upp till 10 000 besökare. I bygden har vi också ett spirande näringsliv som kretsar kring mat och dryck; mikrobryggeri, vingård, grönsaks- och spannmålsodling, samt café/restauranger. Dessutom en orgelbyggare!