Service

Högupplöst bild: Service och verksamheter samlat

Förskola

I bygden finns både kommunal förskola och friskola, samt kommunal låg- och mellanstadieskola.

De kommunala förskolorna heter Häggebo och Pegasus (en Ur och Skur-certifierad förskola.)

Häggebo: http://www.eslov.se/utbildningforskola/forskola/forskolor/forskolorutanforeslovstatort/haggeboforskola.12740.html

Pegasus:

http://www.eslov.se/utbildningforskola/forskola/forskolor/forskolorutanforeslovstatort/pegasusforskola.12761.html

Vid Flyinge Kungsgård ligger förskolan BMSL Preschool, som är en fristående förskola med trespråkig Montessoriinriktning.

http://www.bmslflyinge.se/

 

Skola

I Flyinge finns Flyingeskolan, som är en f-6 skola med ca 170 elever. Till skolan hör även ett fritidshem, bibliotek och en välutrustad idrottshall. Skolans läge ger rika möjligheter till aktiviteter i skog och mark.

http://www.eslov.se/utbildningforskola/grundskola/grundskolor/flyingeskolan.14098.html

Bor man i Lunds kommun, tillhör man S Sandby rektorsområde, med flera skolor bla Byskolan och Uggleskolan.

http://www.lund.se/Grundskolor/Grundskola-Byskolan/

http://www.lund.se/uggleskolan

Högstadium finns närmast i S Sandby på Killebäckskolan (Lunds Kommun) eller Löberöd Ölyckeskolan (Eslövs kommun). Många väljer också att låta sina barn gå på högstadiet på en friskola, t ex BMSL, Kunskapsskolan i Lund eller Lunds Waldorfskola.

 

Bibliotek

Flyinge bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek som ligger på Flyingeskolan.

http://www.eslov.se/upplevagora/bibliotek/filialbiblioteken/biblioteketiflyinge.15486.html

Kommunikationer

I bygden finns kollektivtrafik till Lund, Eslöv och S Sandby (region- och taxibuss) samt taxi. Vid Gårdstånga finns hållplats för regionbuss, Skåneexpressen 1 och 2.

Skånetrafiken: https://www.skanetrafiken.se/

Flyinge Taxi: http://dttaxi.se/

Kyrkan

Gårdstånga – Flyinge – Holmby tillhör Eslövs församling. I distriktet finns två kyrkor: Gårdstånga och Holmby. Gårdstånga är äldst och enastående i sitt slag. men även Holmby kyrka har gamla anor. Båda har restaurerats och är populära förrättningskyrkor.

Församlingens gudstjänster och verksamheter finns anslagna på anslagstavlorna samt i dagspressens predikoturer och i Eslövsbladet.
I församlingshemmet bedrivs regelbundet barnverksamhet, kör-, konfirmand- och äldreverksamhet.
Vår distriktspräst sedan 2009 heter Terese Nohrborg, som har sitt kontor inom Flyinge församlingshem, Tunavägen, Flyinge

I bygden drivs också Konfirmationsridläger på Flyinge Kungsgård.

Se mer under:

https://www.svenskakyrkan.se/eslov

http://www.konfaeslovsforsamling.se/

Kulturskolan

Tyvärr finns det ingen kulturskoleverksamhet i bygden, utan man får ta sig in till centralorten. Bor man i Eslövs kommun tillhör man sålunda kulturskolan i Eslöv: http://www.eslov.se/kulturskolan. Och följaktligen om man bor i Lund, till kulturskolan i Lund: http://www.lund.se/kulturskolan/