Kulturupplevelser

Flyinge Kungsgård http://flyinge.se/evenemang/

Händer i kyrkan

Kulturaktiviteter i bygden – midsommar, valborg, julmarknad

Aktiviteter på biblioteket

Föreläsningar

Fornminnen – runstenar mm