Kultur

Bygden har en hel kulturupplevelser att erbjuda. Det finns en del kulturhistoriskt intressant bebyggelse, varav Gårdstånga kyrka byggd under 1100-1200-talet, Gårdstånga f d Vandrarhem från 1619 (byggd som Sveriges första ålderdomshem) och Flyinge Kungsgårds anläggning med byggnader från 1700- och 1800-talen, hör till några av de mest sevärda.

Flyinge Kungsgård

Bygdens stora besöksmål är Flyinge Kungsgård som har anor från 1100-talet. Kungsgården har en mängd evenemang under året. Läs mer på deras hemsida http://flyinge.se/evenemang/

Händer i kyrkan

Flyingebygden tillhör Södra sandby och Eslövs församlingar.

https://www.svenskakyrkan.se/eslov

https://www.svenskakyrkan.se/sodra-sandby

Kulturaktiviteter i bygden

Aktiviteter på biblioteket

Gå in på bibliotekets hemsida

Föreläsningar

I bygden håller föreläsningsföreningen regelbundna evenemang. Läs mer på deras facebooksida. https://www.facebook.com/GardstangaHolmbyForelasningsforening/

Fornminnen – runstenar mm

Området har en lång historia och har varit bebodd sen stenåldern. Kävlingeån skär rakt genom bygden och var en gång en naturlig försvarslinje. Den allra första befolkningen använde ån som vattenväg och bosatte sig på båda sidor om denna. Från bronsåldern finns gravhögar i området. Framförallt Gårdstånga var en strategiskt viktig plats där bebyggelse har funnits sedan 900-talet och slaget vid Gårdstånga 1025 mellan Danmark, Norge och Sverige nämns på Forshedastenen i Småland.

Runsten i Flyinge

Karta på Fornlämningar i bygden från Riksantikvarieämbetets hemsida