Föreningar och företag

Föreningslivet i bygden är omfattande och mycket ideella krafter är verksamma inom föreningslivet. Flyinge har en  idrottsplats för fotboll belägen på Idrottsvägen och dessutom finns en fotbollsplan i Gårdstånga.

I Flyinge finns också en stor inomhushall för idrott. Här håller bl a Badmintonklubben till. Det finns också möjlighet att låna matsalen på Flyingeskolan.

Församlingshemmet i Flyinge används också i föreningssammanhang, här brukar Gårdstånga-Holmby föreläsningsförening hålla sina träffar.

Den f d Hemvärnsgården (numera “Föreningsgården”) i Gårdstånga, som  ägs av kommunen, kan hyras till fester och sammankomster. Uthyrningen sköts av GoF If. Flyinge Utveckling har sitt kontor på Föreningsgården i Gårdstånga.

Den gamla stationsbyggnaden i Flyinge har blivit bygdens Scoutgård.

Föreningar i bygden:

GOF IFIdrott
Flyinge BadmintonklubbIdrott
Flyinge ScoutkårScouter
TrampenIdrott
Flyingebygden TillsammansUtveckling
Flyinge HästsportklubbIdrott
Swedish Warmblood Association 
Skånska Körsällskapet Idrott
Skånes Ridsportförbund Idrott
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening Idrott
Gårdstånga Vägförening
Gårdstånga-Holmby FöreläsningsföreningKultur
SPF SeniorernaKultur
Flyinge Majblommeförening, kontakt: flyinge@majblommeforening.se

Företag

Det finns 220 registrerade arbetsställen, varav majoriteten är enmansföretag. De största arbetsplatserna, utifrån antalet anställda, är Flyinge AB, Eslövs kommun, Flyinge Plantshop, Flyinge taxi och Swehatch AB. Det finns en hel del företag med koppling till hästnäringen, men även många små tjänsteföretag (hantverks- och konsultverksamhet mm) och företag med koppling till transport och bilar. Besöksnäringen vid Kungsgårdens evenemang är betydande, då man under ett år har ca 90 evenemangsdagar med upp till 10 000 besökare. I bygden har vi också ett spirande näringsliv som kretsar kring mat och dryck; mikrobryggeri, vingård, grönsaks- och spannmålsodling, samt café/restauranger. Dessutom en orgelbyggare!

Lista från SCB på arbetsställen i Flyingebygden 2017: företag lista