Flytta hit?

Flyingebygden är naturligtvis hästälskarnas drömplats. Det är nära till både Lund och Eslöv, ca 13 minuter med bil. Vill man cykla går det också bra särskilt om man tar vägen över Flyingeby och Södra Sandby eller över Gårdstånga och Odarslöv. Bygden består av flera samhällen som framförallt erbjuder boende i egen villa eller marklägenheter, men också stora områden med hästgårdar och jordbruk med växtodling.

Vi tillhör både Eslövs kommun och Lunds kommun. Det pågår arbete med detaljplaner på ytterligare områden som kan bebyggas. Flera områden är inplanerade för bostadsbebyggelse på lite sikt. Kommunen äger en del mark och dessutom finns privata markägare. Se Eslövs kommuns FÖP över Flyinge och Gårdstånga: http://www.eslov.se/bobygga/oversiktsplan/fordjupningavoversiktsplanen/flyingeochgardstangafordjupningavoversiktsplanen.7196.html

I bygden bor många av de som arbetar på Flyinge kungsgård och alla deras elever, som också har sina hästar inhyrda runt omkring. De flesta som bor i Flyingebygden arbetar dock med annat än hästar, men uppskattar den fina miljön, naturen och allt som bygden har att erbjuda. Totalt finns ca 800 hushåll.

Det finns ett stort intresse för hästgårdar och det finns möjligheter att hitta befintliga sådana eller bygga nytt på några platser.

Det finns också ett par bostadsrättsföreningar och EBO (Eslövsbostäder) har hyreslägenheter i Flyinge och Gårdstånga.

Inom bygden finns många hästgårdar och ridhallar. Störst är Flyinge Kungsgård, Granelundshallen men också många privatägda gårdar har ridhallar. Här finns goda möjligheter för den som är ridintresserad att kunna hyra in sin häst på någon hästgård inom Flyingebygden eller strax i närheten.