Styrelsen och valberedning

Styrelsen 2023

Ordförande Sara Ericsson, Flyinge, 0733-914433, ordf@flyingeutveckling.se

Vice ordförande Martina Bergström, Flyinge, 070-7662649, martina.bergstroem@gmail.com

Sekreterare Karin Therén, Flyinge, 0735-108559 karin.theren@gmail.com

Kassör, Leena Sipola, Flyinge, 0761-707950, sipolaleenamaria@gmail.com

Ledamot Elisabet Andersson, Holmby, 0706-005778, elisabetamandersson@gmail.com

Ledamot Henrik Edvall, Roslöv, 0733-231996, henrik_edvall@hotmail.com

Suppleant Lena Malmqvist, Flyinge, 0761-388068, lena.malmqvist@lenam.se

Valberedning: styrelsen sköter uppdraget under 2023