FBGAB – Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)

Flyingebygden var en av de första i landet med att starta ett bygdebolag med begränsad vinstutdelning som är ett aktiebolag som verkar för bygdens bästa, där samtliga aktieägare är knutna till bygden. Föreningen Flyingebygden Tillsammans är huvudägare, vilket också garanterar ett inflytande från alla som enbart önskar vara medlemmar i föreningen.

Bolaget ska främja lokalt delägarskap och ge större incitament till engagemang, driva projekt inom bygden, skapa lokala arbetstillfällen och att hitta nya hållbara affärsidéer.