Nytt biosfärsområde i Vombsjösänkan?

Internationella biosfärerdagen fredagen 2 juni

Ta del av korta presentationer runt Vombsjön

Under 2017 driver kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv tillsammans en förstudie om möjligheten att bilda ett UNESCO biosfärområde i Vombsänkan med utgångspunkt i Länsstyrelsens landskapsområde kallat Vombsjösänkan.

Som en del av förstudiearbetet bjuds allmänheten in till att lära mer om området runt Vombsjön fredagen den 2 juni.

Mötesplats vid församlingshemmet intill Öveds kyrka och sedan samåkning runt Vombsjön.
Program
Kl 13 – 14 Församlingshemmet och utställningslokal

Välkomna och praktisk info. Biosfärområde vad är det, hur kan man medverka och kommunikation, Anna Broström

Perspektiv 1: Övedskloster, Otto Ramel
KL 14 – 17 Samåkning runt Vombsjön

Perspektiv 2: Borstbäcken, Per Bergström och Agneta Hamberg

Perspektiv 3: ARNA fågeltorn, Jasmine Cederqvist

Perspektiv 4: Sydvattens intag vid hamnen i södra Vombsjön, Markus Holm

Perspektiv 5: Översilningsmark i Björka, Anna Olsson

Perspektiv 6: Fisket i Vombsjön, Alf och Stina Nilsson

Perspektiv 7: Solbuss Österlen, Kicki Myrberg
17-18 Mingel i utställningslokal och inbjudan till byapub som öppnar 18