Leader i Lundaland

Välkomna till informationsmöte om nya möjligheter att söka Leaderstöd i Lundaland!

Nu är det möjligt att ansöka om stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i området Lundaland, dvs i

Eslövs (046-området), Kävlinges, Lommas, Lunds och Staffanstorps kommun.

Leadermetoden syftar till att människor på lokal nivå tillsammans driver och utvecklar sitt lokala område och på så sätt skapar arbetstillfällen, nya företag och social inkludering som skapar mångfald. Se mer info i bifogad inbjudan!

Vill du ha mer information om Lokalt ledd utveckling och Leader? Läs vår LLU-folder.

Vill du veta mer om våra mål och syftet med Lokalt ledd utveckling genom Leader i Lundaland? Läs vår strategi.

Informationsmötena är öppna för alla företag och organisationer i Lundaland! Sprid gärna denna information vidare!

Välkommen till informationsmöte! Fika serveras!

5 infomöten på 5 olika platser i Lundaland!

Kävlinge kommun

13 april, Mejeriet i Kävlinge kl. 7.30

Lunds kommun 

18 april, Dalby Skjutsstallar, kl. 17 – 19

Lomma kommun 

25 april, Lomma (plats meddelas senare), kl. 16 – 18

Eslövs kommun

26 april, Flyinge plantshop café, kl. 17 – 19

Staffanstorps kommun

2 maj, Staffanstorps rådhus, kl. 17 – 19

Anmälan görs via mail till verksamhetskontoret@lundaland.se.

Frågor? Kontakta verksamhetschef Annethe Yng, 0709 73 93 83