Föreläsning ”Från danske kroer till skånska gästis” Onsdagen 15 april

Med Lennart Jönsson, Bjärnum. Några skånska gästgivaregårdar har sitt ursprung i danska kroer. Därför börjar berättelsen i Danmark år 1198. Sedan kan man följa utvecklingen av den skånska gästgiverinäringen, via våldgästningen, skjutsverksamheten, reseberättelser av utländska och svenska resenärer från 1600 till 1850-talet, brännvinshanteringen, fram till början av 1900-talet. 

Lennart berättar om särskilda händelser som inträffat på närliggande gästgiverier såsom, Hurva, Kävlinge, Annelöv, Dalby, Marieholm m.fl.

Alla hälsas hjärtligt välkomna! Flyinge Församlingshem kl 19.15. Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening