Flyingerådet II

DSC_0134

Tack till alla er som kom på Flyingerådet! Det var en fantastisk uppslutning vilket gav många spännande utvecklingsidéer. Nu kör vi uppföljning på detta med Flyingerådet II. Hur går vi vidare med de idéer som kom upp? Tillsammans kan vi utveckla de olika temaområdena och hitta vägar framåt!

Tanken är att alla intresserade av ett tema, ska bilda en utvecklingsgrupp kring detta, förslagsvis med en sammankallande som kan hålla i gruppen och komma fram till konkreta projektförslag som vi sen kan driva och söka pengar till etc. Vi hoppas att detta kan engagera fler i bygden!

Teman:

  • Kommunikation (gång, cykel, kollektivtrafik etc)
  • Boende
  • Affär, service och lokala tjänster
  • Barn och ungdomar
  • Silon
  • Kultur
  • Mötesplats

Tid:      Tisdagen den 1 mars, 2016 kl. 18:00 – 20:00 ca
Plats:   Café Smedjan, Flyinge Plantshop

Vi bjuder på fika!

Hälsar styrelsen för Flyinge Utveckling