Flyingerådet 2017

Välkommen till Flyingerådet 2017!

Flyinge Utveckling bjuder in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till bygden!

I år fokuserar vi på Eslövs kommuns samrådsförslag på ÖVERSIKTSPLAN 2035, som Flyinge Utveckling har möjlighet att lämna in remissvar på. Ni hittar denna på: https://www.eslov.se/bobygga/oversiktsplan/oversiktsplaneslov2035.30666.html

Vi vill gärna samla in bygdens synpunkter! Fundera på vad ni tycker är viktigt att lyfta fram, vad behöver förtydligas, vad saknas eller annat och ta med er dessa tankar till mötet.

Tid:             Tisdagen den 7 mars 2017  kl. 18.30 – 20.00 ca

Plats:          Café Smedjan, Flyinge Plantshop

Vi bjuder på fika från caféet!

Anmäl ditt deltagande till info@flyingeutveckling.se, på Facebook Flyinge Framtid; https://www.facebook.com/groups/420800675343/

VARMT VÄLKOMNA!

Flyinge, februari 2017

Styrelsen