Flyingerådet 2016

df3b26b81b921752d4809aa179139f57

Välkommen till Flyingerådet 2016!  Hur kan Flyingebygden utvecklas och vilka möjligheter ser vi inom vår bygd?

Flyinge Utveckling bjuder in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till bygden!

Vi har bjudit in Nils Phillips från Röstånga Tillsammans, som kommer att berätta hur de jobbar med utveckling i Röstånga. Anna Haraldsson Jensen från Mikrofonden Skåne kommer att berätta om deras verksamhet och hur den kan vara ett stöd för landsbygdsutveckling. Och till sist Annethe Yng, verksamhetsledare i Lundaland Ideell Förening, för att berätta om det nya landsbygdsprogrammet och vad det ger för möjligheter att bedriva Lokalt Ledd Utveckling i Flyingebygden.

Tid:           Lördagen den 23 januari, 2016 kl. 14:00 – 17:00 ca
Plats:       Café Smedjan, Flyinge Plantshop

 

PROGRAM

  1. Inledning och kort presentation av Flyinge Utveckling, FBGAB och Flyingefonden.
  1. Röstånga Tillsammans, presentation av Nils Phillips.
  1. Mikrofonden Skåne, presentation av Anna Haraldsson Jensen.
  1. Lundaland, presentation av Annethe Yng.
  1. Samtal i mindre grupper – vad är viktigt för bygden och vad/hur ska Flyinge Utveckling och FBGAB driva sin verksamhet framöver?
  1. Avslutning – sammanställning, hur går vi vidare?

Info om Fiberprojektet kommer också att finnas på plats!

Vi bjuder på fika från caféet! Anmäl ditt deltagande till info@flyingeutveckling.se, på Facebook Flyinge Framtid; https://www.facebook.com/groups/420800675343/

 

Flyinge, december 2015

Styrelsen