Dialogmöte om Lundaland på Flyinge Kungsgård

Lundaland ideell förening bjuder in till dialogmöte.

Det innevarande Leader-programmet har pågått i två år. Hur har det gått? Vilka idéer och projekt saknas för att uppfylla den Lokala utvecklingsstrategin? Vilken typ av projektansökningar ser styrelsen positivt på? Tag chansen att träffa både föreningsmedlemmar, styrelsemedlemmar, projektägare och Lundalands nya verksamhetsledare!

Välkomna!

När: 13/3 kl 17-19. Plats: Utbildningssalen, Flyinge Kungsgård

Anmäl deltagande till yvette.barring@lundaland.se
senast 12 mars för beräkning av fika.