Flyingebygden aktuell som pilotplats för virtuell saluhall.

Bygdens saluhall är en virtuell saluhall för lokalt producerad mat. Ett pilotprojekt som är sprunget ur den nationella förstudien “Småskalig konsumentstödd matproduktion”, ledd av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Bygdens saluhall tillgängliggör lokala producenters produkter, helt utan intäktsbortfall. Som konsument får du genom ditt årsmedlemskap fri tillgång att boka/beställa/prenumerera på lokalt producerad mat och hämta upp dina varor och betala direkt till ursprungsproducenterna, helt utan mellanhänder, på en gemensam lokal utlämningsplats. Syftet med Bygdens saluhall är att relokalisera matproduktion närmare slutkonsumenten samt relokalisera pengaflöden direkt emellan kund och producent.

Vi tycker detta är ett spännande projekt som skulle passa Flyingebygden då vi saknar livsmedelsaffär i dagsläget. Flyinge Utveckling bjuder därför in till informationsmöte om Bygdens saluhall den 19/5 kl 18.30, på Café Smedjan, Flyinge Plantshop. Då kommer projektledaren Albin Ponnert att berätta om projektet och hur det fungerar. Alla som är intresserade att delta som producent, konsument eller mittemellan är välkomna! Vi bjuder på fika.

Sprid detta gärna vidare till era nätverk och till dem som kan vara intresserade av att delta. Om ni inte har möjlighet att komma på mötet, men är intresserade av projektet hör av er till mig så fixar vi informationen separat.

Kolla även på hemsidan: http://www.bygdenssaluhall.org/  och facebook: https://www.facebook.com/Bygdens-saluhall-672553382769232/?fref=ts

VARMT VÄLKOMNA!