Årsmöte för Flyinge Utveckling och bolagsstämma för Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)

VÄLKOMNA till årsmöte och bolagsstämma

Plats: Flyinge Kungsgård, Aulan

Tid: söndagen den 24 april 2016 kl 14-17 ca

Alla medlemmar och aktieägare kallas härmed till årsmötesförhandlingar resp bolagsstämma. Dagordning enligt stadgar/bolagsordning.

Föreningen bjuder på fika mellan årsmötet för föreningen och FBGABs bolagsstämma. Under fikan kommer Katarina Erlingsson, som driver en blogg om landsbygdsutveckling och “rurbanisering”, att berätta om sina tankar. http://www.rurbanisering.se/

Kallelse anslagen den 3 april på internet, via epost samt på anslag i bygden. Handlingar finns tillgängliga på kontoret, Roslövsvägen 11 i enlighet med stadgarna 3 veckor före årsmötet. Inga motioner har inkommit.

Styrelserna för

Flyinge Utveckling och Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)