LLU – Lokalt Ledd Utveckling i Lundaland

lundaland

Området runt om Lund

I Skåne har vi ingen glesbygd, men vi har landsbygd. Området runt om Lunds stad kallas Lundaland. Här finns mycket att upptäcka och mycket att njuta av. På den Lundalands hemsida hittar du som invånare och besökare en del av vad som finns att göra här, aktuella evengemang och projekt som pågår i området. Du kan också som ny besökare till området upptäcka Lundaland genom tips på var du kan bo och äta – och vad du kan göra under din vistelse här. 

Destinationsutveckling

I Lundaland har det under flera år pågått landsbygdsutveckling. Genom projektstöd från bland annat EU har projekt i området kunnat förverkligas och entreprenörer har drivit idéer med det gemensamma syftet – att göra landsbygden levande. Några aktuella projekt kan du ta del av här på hemsidan. Lundaland tar nu ytterligare ett steg mot en levande landsbygd – och börjar fokusera på destinationsutveckling. I Lundaland finns mycket att besöka och uppleva – både för den som bor i området och för besökaren.

Se vidare Lundalands hemsida