Välkommen till Flyingebygden!

Flyingebygden består av ett område som korsas av många gränser där den mäktiga Kävlingeån alltid har dominerat. Denna skär rakt genom bygden och var en gång en naturlig försvarslinje. Redan på stenåldern var människor bosatta i Gårdstånga, som sen blev en viktig vikingaby och knutpunkt.

Flyinge är också känt för Flyinge Kungsgård som etablerades redan på 1100-talet. När svenskarna tog över Skåne blev Kungsgården år 1661 ett svenskt stuteri. Hästverksamheten har sen på olika sätt fortsatt och Flyinge Kungsgård är idag ett av bygdens viktigaste nav.

På denna sida vill vi visa upp bygden, dess natur, kultur och historia. Även visa vad som händer i bygden, vad man som besökare kan se och uppleva.