Hästbygden

IMG_6321

Flyingebygden är i mångt och mycket synonym med hästar och hästnäringen är en stark ekonomisk motor för bygden, både för de professionella och för de som har det som fritidsintresse. Det finns ett 30-tal företag i bygden inom hästnäringen, med Flyinge AB som största aktören och där Flyinge Kungsgård är navet med högskole- och gymnasieutbildning, olika evenemang och en hel del företag och organisationer som hyr in sig på anläggningen.

Uppskattningsvis finns det ca 600 hästar i bygden. Det är också många människor som sysslar med någon form av hästaktivitet i bygden. Inberäknat Flyinges 200 studenter, anställda i olika företag, egna företagare och volontärer/ideella krafter (föräldrar t ex) handlar det om kanske 400-500 personer.

Besöksnäringen
Hästevenemangen i bygden är också många med framförallt Flyinge Kungsgårds olika evenemang. Vidare finns ridkonfirmationsläger och Sugar cup t ex. Det finns också olika utbildningar, träning/kurser med hästkoppling i bygden på Kungsgården, Flyinge ridskola, samt ett antal privata kurser och olika träningsläger, varav mycket är riktat till barn och ungdomar.

Boende och mat kopplat till hästnäringen omsätter också så klart en hel del exempelvis genom “Bed&Box&Breakfast”, Flyingehus, Gaspari Lodge, Kungsgårdens Vandrarhem, Gastro Gaspari och Kungsgårdens restaurang.

Föreningsliv
I bygden finns ett 10-tal öppna ridanläggningar (stall, ridhus, ridbanor etc) och en del privata. Många föreningar med hästanknytning verkar också i bygden; Skånes ridsportsförbund, Flyinge hästsportsklubb, Stenbacka Fältrittklubb, Flyinge Ryttarförening, Skånska körsällskapet, SWB Swedish warmblood association, Flyinge ridhusförening för att nämna några.