Företag

Det finns 220 registrerade arbetsställen, varav majoriteten är enmansföretag. De största arbetsplatserna, utifrån antalet anställda, är Flyinge AB, Eslövs kommun, Flyinge Plantshop, Flyinge taxi och Swehatch AB. Det finns en hel del företag med koppling till hästnäringen, men även många små tjänsteföretag (hantverks- och konsultverksamhet mm) och företag med koppling till transport och bilar. Besöksnäringen vid Kungsgårdens evenemang är betydande, då man under ett år har ca 90 evenemangsdagar med upp till 10 000 besökare. I bygden har vi också ett spirande näringsliv som kretsar kring mat och dryck; mikrobryggeri, vingård, grönsaks- och spannmålsodling, samt café/restauranger. Dessutom en orgelbyggare!

Lista från SCB på arbetsställen i Flyingebygden 2017: företag lista