Föreningar

 

Föreningslivet i bygden är omfattande och mycket ideella krafter är verksamma inom föreningslivet. Flyinge har en  idrottsplats för fotboll belägen på Idrottsvägen och dessutom finns en fotbollsplan i Gårdstånga.

I Flyinge finns också en stor inomhushall för idrott. Här håller bl a Badmintonklubben till. Det finns också möjlighet att låna matsalen på Flyingeskolan.

Församlingshemmet i Flyinge används också i föreningssammanhang, här brukar Gårdstånga-Holmby föreläsningsförening hålla sina träffar.

Den f d Hemvärnsgården (numera ”Föreningsgården”) i Gårdstånga, som  ägs av kommunen, kan hyras till fester och sammankomster. Uthyrningen sköts av GoF If. Flyinge Utveckling har sitt kontor på Föreningsgården i Gårdstånga.

Den gamla stationsbyggnaden i Flyinge har blivit bygdens Scoutgård.

Föreningar i bygden:

 GOF IF Idrott
 Flyinge Badmintonklubb Idrott
Flyinge Scoutkår Scouter
Trampen Idrott
Gårdstånga Hembygdsförening Kultur
Gårdståmga S-förening Politik
Flyinge Utveckling Utveckling
Friluftsfrämjandet Natur
Flyinge Frimärksförening  Kultur
Skatteberga Fältrittklubb Idrott
Flyinge Hästsportklubb Idrott
ASVH 
Skånska Körsällskapet  Idrott
Skånes Ridsportförbund  Idrott
Hemvärnet
Flyinge Vägförening  Ek för
Flyinge Ryttarförening  Ek för
Gårdstånga Vägförening Ek för
Flyinge S-förening  Politik
Holmby-Gårdstånga Centerför.  Politik
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening Kultur
Flyinge Pensionärsförening Kultur