Flyingebygden

Välkommen till Flyingebygden!

Flyingebygden består av ett område som korsas av många gränser där den mäktiga Kävlingeån alltid har dominerat. Denna skär rakt genom bygden och var en gång en naturlig försvarslinje. Redan på stenåldern var människor bosatta i Gårdstånga, som sen blev en viktig vikingaby och knutpunkt.

Den allra första befolkningen har använde ån som vattenväg och bosatte sig på båda sidor om ån. För hundra år sedan kom järnvägen och denna bidrog mycket till att forma den bygd vi ser idag. Bygden består idag av cirka 900 hushåll eller knappt 2300 personer, ett hundratal företag och ett 20-tal föreningar. I centrum ligger Flyinge samhälle med ungefär 50 % av hushållen. Här finns också merparten av den lokala service vi har.

Flyinge är välkänt bl a tack vare Flyinge Kungsgård som etablerades redan på 1100-talet. Biskopen Absalon i Lund hade anlagt en befäst gård har. Kävlingeån innebar ett naturligt skydd mot norr. När svenskarna tog över Skåne 1658 så blev gården ett svenskt stuteri redan år 1661. Hästar var på den tiden mycket viktiga for krigsmaktens rörlighet och förmåga att behålla gjorda erövringar. Runt gården finns idag också personalbostäder, elevhem och hus for olika verksamheter.

Bygden är vacker med lysande gula rapsfält, vackra gårdar och hus, hästar som betar och storkar som kan ses ströva över ängar och åkrar. Bygden anses ha omkring 600 hästar, varav en tredjedel på Flyinge Kungsgård. Bygdens identitet har formas i mångt och mycket av hästnäringen men också av det övriga lantbruket. Kävlingeån, som skar rakt genom bygden präglar också landskapet med sitt rika fågelliv och stillsamma flöde.

Se mer på www.flyingebygden.se där vi visar upp bygden, dess natur, kultur och historia. Även visar vad som händer i bygden, vad man som besökare kan se och uppleva.

P1140747