Flyingebygden Tillsammans

Flyingebygden Tillsammans (f d Flyinge Utveckling) är en ideell, allmännyttig och politisk obunden förening som grundades 2002 för att utveckla Flyingebygden och öka dess  gemenskap och sammanhållning.

Föreningen arbetar med lokala aktiviteter och med att visa upp vad som händer i vår bygd. Allt för att utveckla och lyfta vår bygd och göra den levande och livskraftig!

Föreningen har genom åren drivit en rad projekt med natur- och miljöfokus; energibesparing, lokal energiproduktion lokalt driven kollektivtrafik, biogasprojekt, förslag att upprätta ekomuseum och naturum, förslag på Hästmuseum, ridledsutveckling, diverse naturinventeringar mm.