Månadsvis arkiv för februari, 2017

Flyingerådet 2017

Välkommen till Flyingerådet 2017! Flyinge Utveckling bjuder in till Flyingerådet, ett öppet forum, där folk från bygden tillsammans diskuterar aktuella och framtida frågor vi vill driva i vår bygd. Gemensamt kan vi hitta inspiration, nya idéer och lösningar som gagnar oss boende, verksamma och besökare till bygden! I år fokuserar vi på Eslövs kommuns samrådsförslag […]

LÄS MER